Bibliografia

La bibliografia logosòfica es compon de més de 40 llibres, escrits originàriament en espanyol i traduïts al portuguès, francès, anglès, italià, hebreu i català. Es complementa per una extensa col•lecció de revistes i articles publicats en setmanaris i diaris de les principals capitals europees i llatinoamericanes.

Alguns dels llibres de logosofia publicats són els següents:

El Mecanismo de la Vida Consciente


Mostra les causes de la desorientació en què es troba l'home modern i presenta un mètode de perfeccionament integral. (125 pàgines)

La Herencia de Sí Mismo


Revela la possibilitat de l'ésser humà de construir conscientment valors interns que han de perpetuar la seva individualitat. (25 pàgines)

Introducción al Conocimiento Logosófico


Comprèn 72 conferències pronunciades per l'autor en diferents dates. Constitueix una càlida i profunda font d'estímuls per a la investigació individual, alhora que un utilíssim llibre de consulta respecte a punts cabdals de la concepció logosòfica. Interessants temes com: "La ment en la seva funció rectora", "Misteris a la creació humana", "Com s'ha d'estudiar Logosofia", "Cap a la vida interna", etc. (491 pàgines)

Deficiencias y Propensiones del Ser Humano


Descriu didàcticament com els pensaments enquistats a la ment en forma de deficiències i propensions influeixen negativament en el comportament dels éssers humans, alhora que presenta tècniques per transformar aquestes energies. (213 pàgines)

Diálogos


Porta ensenyaments originals en cadascun dels diàlegs que componen aquest bell llibre, del qual flueixen coneixements que il•luminen la intel•ligència i eleven l'esperit. (211 pàgines)

Curso de Iniciación Logosófica


Ofereix una visió introductòria de l'ensenyament logosòfic, les seves tècniques d'aplicació a la vida de cadascú i els seus respectius resultats. (89 pàgines)

Logosofía, Ciencia y Método


Aprofundeix en el mètode logosòfic i tracta la constitució biopsicoespiritual l'ésser humà a partir dels sistemes que el constitueixen: mental, sensible i instintiu. (145 pàgines)

Exégesis Logosófica


Obre perspectives prometedores per al destí dels homes i proporciona, sota un enfocament original, canvis saludables en la manera de pensar i sentir la vida. (97 pàgines)

Intermedio Logosófico


Il•lustra, a través de petites històries, un vast i sensible cabal d'ensenyaments per a totes les edats, especialment per a la joventut. (213 pàgines)

El Señor de Sándara


Discorre, en la forma d'una novel•la, sobre les causes que han limitat la intel•ligència, la voluntat i l'energia dels homes i impedit concretar els seus anhels. (509 pàgines)

Bases per a la teva Conducta *


Dirigint-se al seu fill, l'autor dedica un missatge als joves, i li confia la paraula precursora d'un nou món que comença a partir de l'ésser intern. (53 pàgines)
* Tratuït al Català

El Espíritu


Presenta una concepció original de la paraula esperit i mostra com el coneixement interior profund permet de penetrar en el món mental de la creació. (175 pàgines)